İPTAL VE İADE HÜKÜMLERİ

 

GİRİŞ

İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. 607. Sok. No:10 Or-An Çankaya/Ankara adresinde kurulu EZGİ BOZ (“Satıcı” ve/veya “Manevi”), Alıcı’ya işbu İptal ve İade Hükümleri’nde yer alan hususların uygulanacağı hususunu beyan etmektedir.

Alıcı ve Satıcı işbu dokümanda tek başına “Taraf”, müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu dokümanda düzenlenmeyen hususlar, Taraflar’ın tanzim ve imza etmiş oldukları Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) düzenlenmiş olup, Sözleşme’de yer alan her hüküm aynıyla geçerli olmaya devam edecektir.

CAYMA HAKKI

Alıcı; sipariş verdiği ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya yazılı bildirimde bulunulması yeterli olmakla birlikte cayma hakkının kullanıldığının ispatı Alıcı’ya aittir. Kullanım talimatlarına aykırı olarak kullanılan, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanılması halinde;

1. 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (Fatura aslı gönderilmezse, Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

2. İade formu ve

3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a. Tek sipariş konusu olup, ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

d. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

e. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

f. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

g. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

h. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

i. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,

j. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Alıcı, Sözleşme’nin ilgili maddesinde yer aldığı üzere, Satıcı’dan mesafeli olarak satın almış olduğu ürün ve/veya ürünlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde ve yukarıda belirtilen ürün ve/veya ürünler kapsamında yer alması halinde, Sözleşme’nin ilgili maddesinde belirtilen Cayma Hakkı’ndan yararlanamayacağını, Satıcı’dan satın almış olduğu ürün ve/veya ürünlerin kendi isteği doğrultusunda hazırlanması ve/veya çabuk bozulabilen bir vasfa sahip olması halinde Cayma Hakkı’nı kullanamayacağını, bu hususun Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde de açıkça belirtildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Alıcı, Cayma Hakkı’nın kullanması için düzenlenen 14 (ondört) günlük süre içerisinde ürünü Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Satıcı da cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde bedel iadesi işlemini Alıcı’nın satın alma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir.

Taraflar, taksitli satışların iadesinin yine taksitli bir şekilde gerçekleştirileceği hususunda mutabıktırlar. Alıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliklere aykırı hareket etmesi halinde Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.